Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij
De Landschappen

De provinciale Landschappen beheren samen meer dan 700 natuurgebieden, met een totale oppervlakte van ruim 90.000 hectare. Eén organisatie per provincie, ieder met een eigen karakter, betekent dat de provinciale Landschappen niet alleen dicht bij de natuur staan, maar ook dicht bij de mensen.

De landschappen is het samenwerkingsverband van de 12 provinciale Landschappen:

Het Drentse landschap

Waar u ook woont in Drente, u bent nooit ver van één van de schitterende natuurgebieden van de Stichting Het Drentse Landschap. De Stichting beheert zo'n 5.500 hectare natuur en cultuurlandschap,verdeeld over 34 terreinen. Eén van die terreinen is bijvoorbeeld het Hijkerveld, waar een schaapskudde er mede voor zorgt dat de Drentse hei behouden blijft. Naast heidevelden, vennen, beekdalen, bossen, graslanden en akkers beheert het Landschap ook monumentale boerderijen en kleine monumenten, zoals het scheperhuisje in Westerbork.

Ook is de Stichting verantwoordelijk voor het beheer van de provinciale hunebedden en de panden van het historische dorp Orvelte. Net als bij de andere provinciale Landschappen, wordt er gewerkt vanuit een kleine, professionele organisatie: enthousiaste mensen met een hart voor de natuur en voor Drente. Het Drentse Landschap wordt gesteund door zo'n 11.000 beschermers.

Het Flevo-landschap

Het Flevo-landschap, het jongste provinciale Landschap (1986), is dÈ natuurbeschermingsorganisatie voor Flevoland en stelt zich ten doel om waardevolle natuurgebieden, bossen en landschapselementen aan te kopen, te beheren en verder te ontwikkelen. Het Flevo-landschap heeft ruim 4.500 hectare in eigendom en beheer, waaronder de Lepelaarplassen (wetland), Schokland (Unesco Werelderfgoed) en, niet te vergeten, Natuurpark Lelystad (Wildpark met elanden, wisenten, bevers etc).

Het Flevo-landschap probeert de natuur zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen, zonder dat flora en fauna daar onder te lijden hebben. Daarnaast wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke balans tussen natuur, wonen en werken. Alles bij elkaar een buitengewoon interessant proces. Niet in de laatste plaats omdat Flevoland pas vijfenvijftig jaar geleden aan het water is onttrokken en een volledig eigen landschapsontwikkeling kent.

It Fryske Gea

Fryslân is rijk bedeeld met prachtige natuur. De unieke wadden, de kleurige graslanden, de meren en plassen, de moerassen, de paarse heide, de bossen. Fryslân is dan ook de provincie met de meest gevarieerde natuur van Nederland. It Fryske Gea zet zich in voor de Friese natuur. Dat doet zij al sinds 1930. Een goed leefmilieu voor mens, plant en dier staat daarbij voorop. Dat betekent rust, ruimte, schone lucht en gezond water.

It Fryske Gea beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden - met een totale oppervlakte van ca. 18.500 hectare - verspreid over de hele provincie. Van het prachtige waterrijke natuurgebied de Alde Feanen (Nationaal Park in oprichting) tot het Rysterbosk, het Ketliker Skar, de Waarden langs de IJsselmeerkust, de Bakkefeansterdunen en 't Oerd op Ameland.

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen

Omdat Gelderland niet vanzelf zo mooi blijft, koopt en onderhoudt Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen waardevolle landgoederen, bossen en andere natuurterreinen. Sinds de oprichting heeft de Stichting al meer dan 100 terreinen veiliggesteld, samen meer dan 10.889 hectare. Hieronder zijn uitgestrekte bosgebieden zoals de Loenermark, heidevelden waaronder de Tongerense Heide, stuifzanden als het Wekeromse Zand, beekdalen op Staverden en bij Winterswijk en uiterwaarden zoals Neerijnen.

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen beheren bovendien een groot aantal kastelen, historische huizen, oude landgoederen en karakteristieke boerderijen.

Op de speciale kinderwebsite van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen www.kas-en-roos.nl is veel informatie te vinden over kinderfeestjes, kinderevenementen, spreekbeurtinfo en spelletjes.

Het Groninger Landschap

Stichting Het Groninger Landschap, opgericht in 1936, bezit en beheert twintig prachtige natuurterreinen in de provincie Groningen. De natuur krijgt in deze gebieden nieuwe kansen. Het Groninger Landschap beschermt deze gebieden, tracht ze te bewaren en waar mogelijk te herstellen. Het eigen karakter van het Groninger land blijft zo behouden. Een voorbeeld is het Dollardgebied, waar u vele wadvogels kunt bezichtigen vanuit een vogelkijkhut of het Zuidlaardermeer, waar nieuwe moerasgebieden ontwikkeld worden.

Of de vele landgoederen, zoals de Ennema- en de Coendersborg. Inmiddels wordt meer dan 7.500 hectare natuur- en landschapsschoon beheerd, in samenwerking met streekbewoners, vrijwilligers, overheden en het bedrijfsleven. Ruim 13.000 beschermers steunen het werk van Het Groninger Landschap.

Het Brabants Landschap

Het Brabants Landschap vecht sinds 1932 voor het behoud van echte Brabantse natuur. De Stichting bezit al zo'n 14.200 hectare natuurgebied die het op basis van zorgvuldig opgestelde beheers- en inrichtingsplannen beheert en ontwikkelt. De terreinen worden niet alleen beheerd en behouden voor de natuurwaarden en de planten en dieren die er voorkomen; ook omdat ze van historisch belang zijn. Het Brabants Landschap zet wandelroutes uit, organiseert excursies en geeft een natuurtijdschrift uit.

Naast voorlichting over de eigen terreinen, geeft Brabants Landschap voorlichting over aanleg en beheer van kleine landschapselementen zoals erfbeplantingen, kikkerpoelen, houtwallen en natuurvriendelijke oevers. Voorts coñrdineert Brabants Landschap het vrijwillig landschapsbeheer en het vrijwillig weidevogelbeheer in Noord-Brabant. Al meer dan 31.000 beschermers steunen de Stichting.

Het Limburgs Landschap

Limburg is volgens velen één van de mooiste provincies van Nederland. Stichting Het Limburgs Landschap is al sinds 1931 actief bij het beschermen van de Limburgse natuur en cultuur. In totaal is nu al meer dan 6.500 hectare veiliggesteld. Ruim 50 natuurgebieden worden beschermd door Het Limburgs Landschap. De gebieden van Het Limburgs Landschap liggen verspreid over de hele provincie.

Van uitgestrekte bossen en heidevelden met vennen in de Maasduinen tussen Venlo en Gennep in Noord-Limburg tot landgoederen en de Maasplassen met veel nieuwe natuur bij Roermond in Midden Limburg. In Zuid-Limburg beschermt de stichting bloemrijke kalkgraslanden, hoogstamboomgaarden en hellingbossen, snelstromende beken en donkere grottenstelsels en verder watermolens, kastelen en vakwerkboerderijen en de enige mergelstenen windmolen van Nederland. Een uniek bezit, waard om ontdekt te worden

Landschap Noord-Holland

Landschap Noord-Holland is op 1 januari 2003 ontstaan uit een fusie tussen Het Noord-Hollands Landschap en Landschapsbeheer Noord-Holland. De stichting komt op voor de belangen van natuur en landschap in de hele provincie. Uitgangspunt hierbij is dat samen werken en samen genieten de beste garantie is voor het behoud van natuur en landschap op de lange termijn.

Met 40.000 leden, 3.000 vrijwilligers en 70 medewerkers is Landschap Noord-Holland een krachtige organisatie, die werkt aan beheer, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie. Naast de zorg voor de eigen natuurgebieden, werken medewerkers en vrijwilligers van Landschap Noord-Holland in terreinen van derden. Landschap Noord-Holland beheert 66 natuurgebieden van in totaal 2.700 hectare en 150 kilometer oever, dijk en berm. Gezamenlijk wordt gewerkt aan voorlichting, educatie, soortenbescherming, onderzoek en planontwikkeling.

Landschap Overijssel

Landschap Overijssel is een jonge organisatie, ontstaan uit een fusie van Het Overijssels Landschap en Landschapsbeheer Overijssel. Beide zetten zich al jaren in voor natuur en landschap in de provincie. Het beheer van natuurterreinen behoort tot het dagelijks werk van Landschap Overijssel. Maar tot hun takenpakket behoort ook het ondersteunen van overheden, vrijwilligersgroepen,agrariërs en andere particulieren bij hun zorg voor het landschap.

Door natuurterreinen aan te kopen en te beheren kan een belangrijk deel van de Overijsselse natuur, zoals bossen en heidevelden, hoogveengebieden, landgoederen, beekdalen en cultuurlandschappen, behouden blijven. Ook voor veel planten en dieren zijn deze natuurgebieden van levensbelang. Landschap Overijssel beheert zo'n 4.500 hectare natuurterrein en landgoederen, verspeid over de provincie Overijssel. De Lemelerberg, het Reestdal, het Wierdenseveld en het Dal van de Mosbeek zijn enkele grotere terreinen.

Het Utrechts Landschap

Het Utrechts Landschap is het oudste provinciale Landschap en al sinds 1927 actief. Zij bezit circa 4.000 hectare beschermd natuurterrein. De kerngebieden waar Het Utrechts Landschap zich mee bezig houdt zijn het Kromme Rijngebied, de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei en de uiterwaarden langs de noordoever van de Nederrijn. In deze kerngebieden wordt door middel van aankoop, beheer en bewustmaking ruimte geschapen voor natuur.

Natuur is een breed begrip, maar Het Utrechts Landschap concentreert zich op het creÎren van die natuur waarin zo min mogelijk door de mens wordt ingegrepen. Door de uitbreiding van dit "wilde groen" zullen allerlei dieren en planten terugkeren, die in ons land bedreigd of verdwenen zijn. Te denken valt aan edelherten, bevers, zwarte ooievaars en verschillende soorten orchideeÎn.

Het Zeeuwse Landschap

Zeeland is rijk aan natuurschoon. Natuurkrachten als water, wind en stroming hebben het landschap gevormd en veranderd en overal in het gebied hun sporen nagelaten. Daarnaast is het de mens geweest die steeds weer op de natuur inspeelde en het landschap verrijkte en veranderde. Om het Zeeuwse landschap in al haar rijke schakeringen te behouden is in 1936 de Stichting Het Zeeuwse Landschap opgericht.

De Stichting heeft nu al ruim 7.000 hectare natuur in eigendom en/of beheer, waaronder het Verdronken Land van Saeftinghe, de Yerseke Moer en 't Zwin. Een ander bijzonder terrein is het voormalige werkeiland Neeltje Jans, waar de Stichting, in samenwerking met Natuurmonumenten een "natuureiland" van gemaakt heeft. Meer dan 11.000 beschermers steunen het werk van Het Zeeuwse Landschap.

Het Zuid-Hollands Landschap

In de bedrijvige provincie Zuid-Holland staan natuur en open ruimte onder grote druk. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap komt op voor de natuur en zet zich in om Zuid-Holland leefbaar te houden met meer rust, ruimte en groen. Het Zuid-Hollands Landschap is al meer dan 60 jaar actief met de bescherming van natuur en landschap in Zuid-Holland en beheert inmiddels bijna 80 natuurgebieden.

Van strandvlaktes en duinen tot bloemrijke kades en graslanden tot grienden in het uiterwaardengebied. Statige landgoederen met sierlijke tuinen en parkbossen vol bijzondere planten en paddestoelen, maar ook met bunkers die menig vleermuis een prima onderkomen bieden. Zo beheert het Landschap bijvoorbeeld terreinen in de Vijfheerenlanden en de Krimpenerwaard, maar ook de Duinen van Oostvoorne en Landgoed Te Werve, in Rijswijk.

 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...