Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij
Gooise Natuurreservaat

Oprichting

In 1932 werd de Stichting Gooisch Natuurreservaat opgericht met als doel (artikel 2 van de statuten):

  • de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden,
  • aan het publiek, door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren

Visie

In de visie van de stichting leveren de waardevolle kenmerken van landschap, natuur en cultureel erfgoed (tezamen het "natuurschoon") een bijdrage aan het welzijn van de mens. Het behoud van deze waarden in het Gooi vindt zij daarom van groot belang voor de bezoekers en bewoners van de streek, voor nu en voor later. Iedereen dient de natuur en het landschap te kunnen ervaren en dient er kennis over te kunnen verkrijgen. De verkregen ervaringen en inzichten zullen leiden tot sympathie voor de natuurbescherming, wat een voorwaarde is voor duurzaam beheer van de terreinen.

De stichting is bovendien van mening dat de voor het Gooi kenmerkende flora en fauna, los van de betekenis voor het welzijn van de mens, recht hebben op voldoende leefruimte van een goede kwaliteit. Om het ecologisch functioneren van natuurterreinen of - op een grotere schaal - de Gooise stuwwallen te kunnen waarborgen, moet over eigendoms- en bestuursgrenzen heen worden gekeken. Uiteindelijk gaat het om het Gooi als deel van de Heuvelrug, als hoge zandgrond tussen Gooimeer, Eemland, Vechtstreek en Noorderpark en als schakel in de ecologische hoofdstructuur van Nederland.

Missie

De stichting heeft van de Gooise gemeenschap de opdracht gekregen voor haar de natuurwaarden, de landschappelijke waarden en de cultuurhistorische waarden van het buitengebied voor toekomstige generaties veilig te stellen. Het is haar taak hiervoor gronden te verwerven en als natuurgebied te beheren. Daarnaast werkt de stichting aan herstel van aangetaste waarden en aan ontwikkeling van natuurwaarden op bijvoorbeeld cultuurgronden of in voormalige productiebossen.

Als belangenbehartiger van de Gooise natuur wil de stichting de knelpunten die buiten haar bereik liggen oplossen door het beleid van de verantwoordelijke instellingen te beïnvloeden en door mogelijkheden voor samenwerking te benutten. Op deze wijze wil zij de barrières voor flora en fauna overbruggen.

Als gastheer van het reservaat geeft de stichting bezoekers de mogelijkheid op een eigen wijze de terreinen te ervaren, voor zover dat verenigbaar is met de beheeropdracht. Daarnaast wil zij mensen interesseren voor de natuurhistorie en de ecologische betekenis van de terreinen.

Stichting Gooisch Natuurreservaat

De stichting is gevestigd in een kantoor midden in het natuurgebied Zanderij Crailoo, tussen Hilversum en Bussum. U kunt hier terecht voor meer informatie over de activiteiten van de stichting. U kunt natuurlijk ook bellen, schrijven of mailen.

 

 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...