Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij
Staatsbosbeheer

Al meer dan 100 jaar geleden ontfermde Staatsbosbeheer zich over de duinen bij Schoorl, Wassenaar en Texel, de zandverstuivingen bij Kootwijk, het Haagse Bos, het Mastbos en het Ulvenhoutse bos. Bij elkaar waren deze terreinen zo'n 13.316 hectare groot. Inmiddels beslaat het areaal van door Staatsbosbeheer beheerde natuurgebieden 246.000 hectare. Staatsbosbeheer is daarmee de grootste natuurbeheerder van ons land. De organisatie beheert niet alleen maar bossen. Het bos beslaat 'slechts' 90.000 hectare, de overige 140.000 hectare bestaan onder meer uit duinen, heide, uiterwaarden en moerasgebieden. Tot de doelstellingen van Staatsbosbeheer hoort ook de zorg voor verschillende cultuurhistorische elementen als forten en landgoederen.

Staatsbosbeheer kiest in haar visie voor een blijvende, respectvolle relatie tussen mens en natuur. Bos, natuur en landschap zijn van onvervangbare waarde voor het welzijn en overleven van de mens.

Doelstellingen

In de missie van Staatsbosbeheer staat het werken aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier centraal. Om een blijvende relatie tussen mens en natuur te stimuleren kiezen we voor natuur die meerdere functies vervult en waarvan de mens onderdeel is.

Onze doelstellingen op een rijtje:

  • Het beheren, oftewel: instandhouden, herstellen en ontwikkelen van bos-, natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden in de gebieden van Staatsbosbeheer.
  • Het bevorderen van recreatie in zoveel mogelijk gebieden van Staatsbosbeheer.
  • Het leveren van een bijdrage aan de productie van milieuvriendelijke en vernieuwbare grondstoffen, zoals hout.

Historie

Staatsbosbeheer werd in 1899 opgericht om de Nederlandse staatsbossen te beheren en nieuwe bossen aan te leggen. De ontginning van 'woeste grond' stond hoog op de politieke agenda. Staatsbosbeheer werd verantwoordelijk voor bosbouw op grond die niet geschikt was voor landbouw.

Er was grote vraag naar hout en Nederland was ernstig ontbost. Bosbouw beloofde een goede investering te zijn, die bovendien de verstuivingen van zandgronden zou inperken.

In de loop van de twintigste eeuw is het takenpakket van Staatsbosbeheer uitgebreid met natuurbescherming, landschapsinrichting, recreatie en groene gebiedsontwikkeling. Begonnen als staatsbosbouwer heeft de 'rijksdienst' zich ontwikkeld tot een zelfstandige, publieke organisatie voor integraal natuurbeheer en -ontwikkeling.

 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...