Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Brabantse Biesbosch

Eigenaar(s): Staatsbosbeheer
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig

De Brabantse Biesbosch maakt deel uit van de het Nationaal Park de Biesbosch, dat op de grens ligt van de provincie Noord-Brabant en Zuid-Holland. De Brabantse Biesbosch is een zoetwatergetijdengebied die eeuwen lang een domein was geweest van vissers, rietsnijders en griendwerkers. Nu onder het status Nationaal Park wordt gewonnen land weer teruggegeven aan de natuur. In het gebied kunnen de recreanten de sfeer proeven van de voormalige riet- en griendcultuur en oase van de rust en stilte van de natuur.

     

Historie

De Brabantse Biesbosch is een zoetwatergetijdengebied is ontstaan na de Sint Elizabethvloed in 1421. De polder 'Groote Waard' werd in één nacht veranderd in een binnenzee. Door de jaren heen heeft het gebied zich ontwikkeld tot een moerasgebied. Het rivierwater nam slib en zand mee en bij de uitmonding vormden er hoge zandplaten. Op den duur groeiden op deze zandplaten biezen en riet. Op de hoger gelegen zandplaten, die gedeeltelijk onderwater lag, begonnen wilgenbossen te groeien.

    

Tot in de jaren zestig bleef de mens zijn stempel zetten op de Biesbosch. De grienden werden gehakt, riet werd gesneden, eenden kooien werden gebouwd en er werden vissen gevangen. Grote stukken van het gebied werd door middel van inpoldering van het natuurgebied gewonnen. De kanalisatie, inpoldering en overbevissing leidden tot ondergang van het voormalige natuurgebied.

Om de stormvloeden te verhelpen heeft men het grote zeearm tot de voormalige Biesbosch afgesloten. Hiervoor werd de Haringvlietdam gebouwd en de getijden hoogte ging van 2 meter naar 30 centimeter terug. Hierdoor verloor de Brabantse Biesbosch zijn getijden en bleef een 'Wetland' over. Later werd de Nieuwe Merwede aangelegd en deze splitste Biesbosch in twee delen namelijk: de Brabantse Biesbosch, de Dordtse- en de Sliedrechtse Biesbosch. En zo ontstond het deelgebied.

Polders weer terug naar de Natuur

De Brabantse Biesbosch bestaat grotendeels uit polders en de 3 grote spaarbekkens (Petrusplaat, Gijster en Honder en dertig) van de voormalige drinkwatervoorziening van Rotterdam. Ondanks het verliezen van zoetwatergetijden en grote stukken terreinen heeft de natuur zich aangepast en verder ontwikkeld. Als enige zoetwatergetijdengebied van Europa is het gebied een trekpleister voor vele vogels. Om deze belangrijke natuurlijke waarden en de cultuurhistorische elementen te beschermen heeft het gebied in 1994 status Nationaal Park gekregen.

In de natuur van de Biesbosch komen veel bijzondere planten en dieren voor die in een natte omgeving thuis voelen. De zeldzame driekantige bies en de unieke spindotter en de grote variatie in spindotters. Ook de moeras-, riet-, en weidevogels worden hier goed vertegenwoordigd. De ijsvogel, de blauwborst, zilverreigers en de roerdompen voelen zich hier goed thuis.

 

Datum: 11-9-2009 11:56:48
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Staatsbosbeheer
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...