Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

De Brand

Eigenaar(s): Het Brabants Landschap
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig
 
 
De Brand
Rijk natuur gekenmerkt door natte en lemige gronden waarop indrukwekkende moerasbossen groeien.

Het voormalig hoogveengebied heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot één van de belangrijkste amfibieëngebieden van Brabant. De rijke natuur kenmerkt zich door natte en lemige gronden waarop moerasbossen groeien. In de zomer en in het voorjaar veranderen de natte graslanden in bloementapijten van de pinksterbloem en de echte koekoeksbloem.

    

Historie

Na de ijstijd begon het ijs te smelten en er ontstonden overal plassen door het smeltwater. Het klimaat warmde op en de plassen en vennen veranderden in dikke lagen veen.

In de Middeleeuwen werd de veenlaag in het gebied van De Brand systematisch ontgonnen en gebruikt als brandstof. In het gebied werden sloten aangelegd met kades. Het veen werd na het inklinken (het maken van blokken turf) op de kades geplaatst zodat het kon drogen. De gedroogde turf werd dan over de kades getransporteerd naar de grote steden. Daar werd het verkocht als brandstof. Hieraan ontleend het natuurgebied haar naam.

  

Belangrijk amfibieëngebied

Na het zware ingrijpen van de mens in de vorm van de hoogveenindustrie en het verkavelingproces, is het Natuurgebied De Brand weer teruggegeven aan de natuur. Men zag de waarde van de unieke natuur en gaf de gebied het status van een natuurreservaat. Onder beheer van de natuurbeschermers heeft het zich kunnen ontwikkelen tot een belangrijke verblijfplaats voor amfibieën, vogels en bijzondere vlinders.

Er komen maar liefst 8 amfibieënsoorten voor, zoals onder andere de heikikker, de boomkikker en de kamsalamander. Volgens de laatste telling van de vogelaars zijn er ongeveer 100 broedende vogelsoorten in De Brand. Ook de vlinders hebben hun weg ook hier naartoe gevonden. In het voorjaar kunt u de kleine ijsvogelvlinder en de weerschijnvlinder rond zien fladderen.
Dankzij de inspanning van de beheerder het Brabantse Landschap is ons landje een natuurreservaat rijker.

  

Datum: 17-12-2009 01:51:55
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Het Brabants Landschap
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...