Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Riels Hoefke

Eigenaar(s): Het Brabants Landschap
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig

Het Riels Hoefke is een ouderwets naaldbos met overgangen van heide naar bos. De grove dennen zijn door mensen op de voormalige stuifzandvlakte geplant om het stuivende zand tegen te houden. Ondanks de intensieve ingrepen van de mens, het schijnvliegveld van de Duitsers en de bombardementen in de tweede wereldoorlog, heeft de natuur toch een landschap gevormd met een rijke planten- en dierenwereld.

Historie

Voor het ontstaan van het landschap wordt er aangenomen dat er in de prehistorische tijd een brede rivier heeft gestroomd. Deze heeft met de stroming zand meegenomen en stroomruggen gevormd. Er ontstonden bossen op vele plaatsen.

Toen de mens zijn intrede maakte, werden de oorspronkelijke bossen intensief gekapt en verbrand. Zo ontstonden er open vlaktes waarop heide begon te groeien. De heidevelden werden ook intensief geplagd voor potstallen of zodat huisdieren hierop konden grazen. Het gevolg van het intensieve ingrijpen op de heidevelden veranderden in schrale zandvlaktes. Het zand begon te stuiven naar akkers in de omgeving, was dat deze ook schraal werden. Om de stuifzandvlaktes vast te leggen werden de randen bebost. Het  Riels Hoefke is op deze manier ontstaan, namelijk door bebossing van de zandvlaktes.

Later, in de Tweede Wereldoorlog, werd het terrein niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt maar voor militaire doeleinden, namelijk als schijnvliegveld om vliegbasis Gilze-Rijen af te schermen. Op 7 augustus 1940 zijn er bombardementen geweest met 8 brisant en 20 brandbommen. De sporen van de bombardementen zijn vandaag de dag nog zichtbaar in de vorm van bomgaten.

Tegenwoordig

Tegenwoordig heeft het gebied noch agrarische- noch militaire doeleinden. Het is aangewezen als natuurgebied en is in handen van natuurbeschermer Stichting Brabants Landschap. De natuur krijgt hier weer de overhand en zal geen invloed meer ondervinden van menselijk ingrijpen. De natuur wordt op strategische plekken een handje geholpen, zodat het ook werkelijk natuurlijk aanvoelt.

Op deze manier is Het Regte Heide een bosrijk terrein rijker en vormt een ideale overgang van heide naar het natte en moerassige beekdal van de Oude Leij namelijk Riels Laag en naar grof dennenbos.

Datum: 27-6-2010 22:34:48
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Het Brabants Landschap
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...