Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

De Wieden

Eigenaar(s): Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig

De Wieden is samen met het nationaal park Weerribben grootste laagveenmoeras van West-Europa. De Wieden bestaat uit afwisselende terreinen zoals rietvelden, graslanden, water en moerasbossen. Hierdoor is het rijk aan flora en fauna. De rustige meren, geheimzinnige moerasbossen en de dichtgroeiende sloten maken de Wieden avontuurlijk bij actief ontdekken of rustig te genieten van de stille plekken.

Historie

De Wieden heeft zijn vorming te danken aan de voorlaatste ijstijd van honderdduizend jaar geleden. Het grote massa schuivende ijs heeft toen voor twee hoge wallen in Overijssel gezorgd. Het gebied tussen de wallen ontpopte zich tot een moerasgebied. Door de jaren heen groeide er in dit gebied dikke lagen veen en bleef op hopen.

In de middeleeuwen heeft men ontdekt dat de gedroogde veen (turf) uitermate geschikt was om als brandstof te gebruiken. De mensen begonnen de dikke lagen veen uit te baggeren voor hen gebruik als brandstof. De sporen hiervan zijn nog te zien aan de trekgaten gevuld met water en de lege akkers waar het veen moest drogen.

In 1776 waren de mensen gedwongen door de storm om via andere wegen hun bestaan op te bouwen. Mensen begonnen met visserij , eenden kooi en, riettelen en veehouderij. Na ijstijd en de natuur hebben aan de vorming van het gebied geholpen.

Veelzijdigheid in flora en fauna

Door de afwisselende landschappen in de Wieden is er gevarieerd vegetatie voor dieren en planten. De vogels worden in de wieden het beste vertegenwoordig. Met name de aalscholvers en de eenden zijn de grootste bewoners. De uitgestrekte rietvelden geven ook onderdak aan de rietzangers. Ook de weilanden zijn goed vertegenwoordig door de grote aantal verschillende weidevogels.

Om de rijke leven van de planten en dieren in het gebied in tact te houden wordt door de beheerder verschillende activiteiten verricht. Een van de belangrijkste punten zijn het schoonhouden van water, bemesten van terreinen en seizoen gebonden maaien in het gebied. Op deze manier zullen de dieren in alle rust broeden en of als verblijfplaats gebruiken.

Natuurmonumenten geeft vrijspel aan natuur en grijpt op sommige plekken gecontroleerd in om het cultuurhistorische en natuurrijke landschappen in stand houden. De beheer zorgt voor voortbestaan van de afwisselende landschap met open water, rietvelden, moerasbos, hooiland en weiland.

 

Datum: 27-5-2009 07:49:58
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...