Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Het Rammegors

Eigenaar(s): Stichting Het Zeeuwse Landschap
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig
 
 
Bestemming slibdepot, nu een reservaat
Tien jaar na het ontstaan van het Rammegors werd het gebied onderkend als een belangrijk natuurgebied.

Het Rammegors, voormalig slibdepot, is een reservaat met schorren, slikken, zandplaten en kreken. Het is ontstaan als gevolg van de aanleg van het Scheldekanaal. Onder beheer van Staatsbosbeheer heeft de natuur hier vrij spel gekregen. Het Rammegors is uitgegroeid tot een rijk flora- en faunareservaat met grazende paarden, runderen, weidevogels, moerasvogels, eenden, bosvogels en in de winter honderden wilde ganzen.

     

Historie

Het Rammegors is ontstaan in 1971 toen de verbinding tussen de twee eilanden Tholen en Sint Philipsland werd gelegd. Het diende als speciedepot tijdens de baggerwerkzaamheden voor de waterwerken. Door de aanleg van 2 dammen, de Krabbenkreekdam en de Oostdam, is het gebied afgesloten van de zoute Oosterschelde en het zoete Volkerak-Zoommeer.

Na voltooiing van de Oesterdam in 1986 en de Philipsdam in 1987, werd het Schelde-Rijnkanaal geheel afgesloten. Door de neerslag, het water kon niet weg, is de verzoeting van het Rammegors een feit geworden. De zoutwatervegetatie heeft plaats moeten maken voor zoetwaterplanten. Er was ook een verschuiving van steltlopers, meeuwen en sternen naar weidevogels, moerasvogels, eenden en bosvogels. Op deze manier heeft de mens een grote invloed gehad in de vorming van het Rammegors.

   

Ganzenopvangplaats, rust- en foerageergebied

Tien jaar na het ontstaan van het Rammegors werd het gebied onderkend als een belangrijk natuurgebied. Het is nu een beschermd natuurgebied en aangemeld voor de Habitat- en Vogelrichtlijn onder beheer van Staatsbosbeheer.

Het Rammegors is naast 'hotspot' voor de bruine kiekendief, ook een trekpleister voor het baardmannetje, de grutto, kemphaan, porseleinhoen, roerdomp en zomertaling. Het Rammegors vervult bovendien een belangrijke functie als hoogwatervluchtplaats voor steltlopers uit de Krabbenkreek. In het winterseizoen zijn hier honderden rotganzen, brandganzen en kolganzen te spotten en in het voorjaar maken de lepelaars hier graag een tussenstop.

   

Verder wordt de natuur een handje geholpen door Staatsbosbeheer. In het wild loslopende Shetlandpony's en rundvee grazen vrij rond om het gebied gedeeltelijk open te houden. Ook de overwinterende wilde ganzen dragen mee aan het gedeeltelijk openhouden van het gebied. Het Rammegors is met haar rijke flora en fauna uitgegroeid tot een reservaat met grazende paarden en runderen, en in de winter honderden wilde ganzen en (honderden) twee keer honderen is niet zo mooi soorten vogels.

 

Datum: 23-7-2009 11:56:25
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Stichting Het Zeeuwse Landschap
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...