Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Inlagen Noord-Beveland

Eigenaar(s): Stichting Het Zeeuwse Landschap
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig

Wie naar de kust van Noord-Beveland kijkt, ziet alles behalve regelmaat. De onregelmatige kust van Noord-Beveland is gevormd tijdens de aanleg van de aaneengesloten inlagen. Een inlaag is het gebied tussen een zeedijken en de 'veiligheidsdijk' die erachter ligt, de zogenaamde inlaagdijk..De zeedijken in Noord-Beveland bieden uitzicht op de rustig glinsterende Oosterschelde.

De inlagen zijn nu waardevolle natuurgebieden die beschermd worden door de omliggende zeedijken, inlaagdijken en Stichting Het Zeeuwse Landschap. Door de grote variatie in ingrediƫnten als land, zoutwater, zoetwater en kleine stuifduinen, ziet men in elke inlaag een andere natuurvorming.

Historie

Sinds de middeleeuwen is men bezig met inpoldering. De geschiedenis laat zien dat men de strijd aan de kust van Noord-Beveland vaak verloor. Er waren vele dijkdoorbraken zoals in 1780. Toen ging de Ouweleckpolder ten onder aan het water en in 1530 en 1532 werd zelfs heel Noord-Beveland overspoeld door het water.

De dijkdoorbraken hebben de mens niet ontmoedigd. Na een dijkdoorbraak begon men weer met herdijken, het aanleggen van inlagen en het opnieuw inwinnen van land in zee. Zo wisselde de afbraak van land door zee en de inwinning van land door de mens zich door de jaren heen af.

De bouw van de stormvloedkering op de Oosterschelde heeft een heleboel dijken in principe overbodig gemaakt. De natuur zag zijn kans en begon het gebied vorm te geven. Er ontstonden rietvelden, open plassen, veenmos en kleine duintjes.

Inlagen zijn beschermde natuurgebieden

Ze zijn gevormd door land, zand, klei en zout-, brak- en zoet water. Hierdoor is de vegetatie zeer divers met zout- en zoetwater planten. Het Karreveld Waterhoefje wordt gevoed door zoute kwel. De kleine duintjes in Keihoogte zijn begroeid met de zeldzame zeedistel.

Hierdoor komen er vele soorten vogels voor zoals steltlopers, strandlopers, kustpioniervogels, eenden en rietvogels. Op de kunstmatig gevormde eilanden op Inlaag 's Gravenhoek broeden kokmeeuwen, visdieven en de geoorde fluut. De inlagen zitten vol leven!

Datum: 27-5-2009 09:53:24
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Stichting Het Zeeuwse Landschap
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...