Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Natuurontwikkelingsgebied Prunjepolder

Eigenaar(s):
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig
 
 
Prunjepolder
Eén van de oudste polders van Schouwen-Duiveland die drastisch getekend is door zijn eigen geschiedenis.

Natuurontwikkelingsgebied Prunjepolder, één van de oudste polders van Schouwen-Duiveland, is door de geschiedenis getekend. Het begon met het uitkleden van veen dat resulteerde in een waterrijke wildernis en een lparadijs voor vogels. Daarna hebben de boeren Prunjepolder vorm gegeven door het gebied droog te leggen en te gebruiken voor de landbouw.

Gelukkig hebben de natuurbeschermers Prunjepolder weer naar haar oorspronkelijke vorm teruggebracht. Prunjepolder is aangewezen als het kerngebied natuurontwikkeling voor het project 'Plan Tureluur' en is een 'wetland' van internationale allure.

  

Historie

Prunjepolder was in het begin een gebied met dikke laag veen.Deze metersdikke laag veen werd tussen 1200 en 1600 uitgegraven om in de behoefte aan zout te voorzien. Uit het veen werd namelijk zout gewonnen Dit zorgde voor economische vooruitgang in Zierikzee. De uit de hand gelopen uitgravingen vormden echter een gevaar voor de dijken en keizer Karel V besloot uiteindelijk de veenindustrie stop te zetten.

Omstreeks 1600 greep de natuur haar kans om van het verlaten veengebied een zoet en soms brak waterrijke wildernis te maken. De getijden zorgden voor sterk afwisselende waterstanden en zoutgehaltes en een grote variatie aan vegetatie. Een vogelparadijs bij uitstek was geboren. De brakwatervogels, weidevogels, moerasvogels en trekvogels hadden hun weg hiernaar toe gevonden.

  

In de zeventiende eeuw is begonnen met het droogleggen van de polders om deze geschikt te maken voor de landbouw. Watermolens schoten als paddenstoelen uit de grond voor een betere drooglegging. Later, in 1877, is men overgegaan op een stoomgemaal om sneller en beter droog te leggen.

Na de stormvloed van 1953 was elk spoor van mens en natuur weggespoeld. Er vond herverkaveling plaats en de bekende hedendaagse vierkante landbouwgebieden waren geboren.


Van polder tot beschermd natuurgebied

Prunjepolder, in haar huidige vorm van 'wetland', is een trekpleister voor 2% van de totale Europese populatie overwinterende Rotganzen. Dat betekent dat hier in de wintermaanden 2600 Rotganzen en 1300 Brandganzen verblijven. Daarom is het gebied aangewezen als kerngebied en natuurontwikkelingsgebied binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Nederland.

Prunjepolder heeft een grote inspanning geleverd aan het project 'Plan Tureluur', om het gebied terug te brengen naar haar oorspronkelijke vorm. De polder heeft haar uitgestrekte zout/brakke kleimoeras teruggekregen.

De grote variatie in het zoutgehalte en de vochtigheid zorgen voor een enorme verscheidenheid aan planten en bloemen. Dit heeft weer voor een grote populatie waterwild en weidevogels gezorgd.

  

Datum: 2-10-2009 00:10:59
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...