Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Verdronken Land van Zuid-Beveland

Eigenaar(s): Natuurmonumenten
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig

Op de plek van het Verdronken Land van Zuid-Beveland stonden vroeger achttien dorpen en de stad Reimerswaal. Ze werden in 1530 door de Sint Felixvloed verzwolgen. Het schorren- en slikkengebied dat zich in de loop der eeuwen vormde, is nu onderdeel van Nationaal Park Oosterschelde. Er groeit strandkweek en Engels slijkgras, een grassoort die zich hier snel uitbreidt en daarom ook wel schorrenpest wordt genoemd.

Lamsoor

Andere plantensoorten in het gebied zijn zeekraal, lamsoor en gewone zoutmelde. Op de schorren broeden wilde eend, bruine kiekendief en steltlopers als kluut, tureluur en scholekster. In de winterperiode bezoeken rotgans en smient het gebied. Vanaf de kade van Haven Rattekaai heeft u een mooi uitzicht over het ‘Verdronken Land.

Zandhonger

Na de aanleg van de Deltawerken is het 'getijvolume van het in- en uitstromend water in de Oosterschelde verminderd. Het gevolg daarvan is zandhonger: de geulen zijn te ruim voor de nieuwe situatie en het systeem zoekt naar een nieuw evenwicht. Als gevolg hiervan vullen de geulen zicht met zand uit de omgeving. Deze zandhonger vormt een bedreiging voor de laaggelegen buitendijkse natuur. De zandplaten, schorren en slikken kalven af. Daardoor wordt het voedselgebied voor steltlopers kleiner.

Datum: 27-5-2009 09:12:34
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Natuurmonumenten
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...