Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Korendijkse Slikken

Eigenaar(s): Natuurmonumenten
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig
 
 
Trekpleister voor vogels...
Langs het Haringvliet en het Krammer Volkerak ligt het natuurgebied de Korendijkse Slikken.
In de weilanden overwinteren vogels, als smient, wulp, goudplevier en veel ganzensoorten, waaronder brandganzen.

Langs het Haringvliet en het Krammer Volkerak ligt het natuurgebied de Korendijkse Slikken. Dwars door deze buitendijkse gorzen loopt een kade die de Korendijkse Slikken in tweeën deelt. Aan weerskanten van de kade liggen graslanden. In het voorjaar broeden hier kievit, grutto en tureluur. In de weilanden overwinteren vogels, als smient, wulp, goudplevier en veel ganzensoorten, waaronder brandganzen. Met een beetje geluk ziet u hier zelfs een zeearend!

Typisch Hollands wolken en weilanden Broekbos in de Korendijkse Slikken Oversteken met de trekpont van Natuurmonumten Af en toe mooie doorkijkjes langs de wandelroute

Ruigte

Het deel zonder kade staat nog een beetje onder invloed van eb en vloed. Door extensieve begrazing in het zuiden en westen is plaatselijk een begroeiing ontstaan met bomen, struiken en ruigtekruiden als moerasmelkdistel, heemst en late guldenroede. Hier broeden eenden en moerasvogels als rietzanger, sprinkhaanzanger, blauwborst en bruine kiekendief.

Tot in de horizon wild groei van vegetatie    Hoge bomen vangen veel wind   Molens voor de gemalen

Deltawerken

Hier broeden eenden, rietzanger, sprinkhaanzanger, blauwborst en bruine kiekendief.

In april 1987 werd de Philipsdam, een onderdeel van de Deltawerken, gesloten. Daardoor viel in het gebied van de Krammer-Volkerak in één keer de getijdenwerking weg, maar ook de toevoer van zout water vanuit de zeearmen werd gestopt. Door die abrupte veranderingen kreeg de natuur in het gebied een enorme schok te verwerken. In de loop der jaren heeft de natuur zich aangepast. Nu groeit er een bijzondere mengeling van zout- en zoetminnende planten. Het Krammer Volkerak is zoet, maar de buitendijkse gebieden zijn vaak nog zout. Deze mengeling heeft ook effect op de vogels, die hier voorkomen.

Korendijkse Slikken Af en toe wordt de horizon afgebroken door een boom Wild groei van vegetatie in de  Vogelkijhut in de Korendijkse Slikken

Begrazing

Runderen en pony’s houden het natuurgebied door hun begrazing open. Zo’n 100 hectare wordt begraasd, waardoor het begroeid is geraakt met riet, ruigte, struweel en bos. De Dintelse Gorzen is op veel plaatsen diep ingesneden door vroegere kreekbeddingen.

Datum: 27-5-2009 08:19:23
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Natuurmonumenten
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...