Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Scheelhoek

Eigenaar(s): Natuurmonumenten
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig
 
 
Vogelreservaat: Scheelhoek
Overwinteren grote aantallen zwanen en eenden.

Natuurgebied Scheelhoek is één van de belangrijkste vogelreservaten van Zuidwest Nederland. Het terrein bestaat uit oude kronkelende kreken die doorsneden worden door uitgestrekte rietvelden en graslanden. Het is ook een  broed- en foerageerplek voor grote aantallen riet-, weide- en moerasvogels. Zeer schuwe vogels als de tureluur, bruine kiekendief en blauwborst zijn voorbeelden van vogels die in Scheelhoek broeden. In de wintermaanden strijken grote groepen brandganzen en grauwe ganzen neer om te grazen. De vogels kunnen ook gebruik maken van het nabij gelegen jonge Scheelhoekbos om te schuilen of voedsel te zoeken.

Historie

Scheelhoek was vroeger een zandplaat die bij vloed onder zout water stond. Het terrein kenmerkte zich door uitgestrekte  rietvelden, waar men riet haalden voor onder andere de daken van woningen. Sinds de aanleg van waterkeringdijken en de Haringvlietdam is eiland niet meer onder invloed van de getijden. Desondanks heeft het gebied zich ontwikkeld tot een trekpleister voor veel vogels.  Steeds meer soorten vogels zijn er gaan broeden of foerageren.

Een belangrijk vogelreservaat

Omdat het gebied belangrijk is gebleven voor de aanwezige vogelpopulatie heeft men de Scheelhoek aangewezen als beschermd natuurgebied en maakt het deel uit van Natura 2000.

De beheerder en eigenaar Natuurmonumenten zorgt ervoor dat het eiland aantrekkelijk blijft voor vogels door de vegetatie laag te houden en struiken weg te halen. Er zijn 5 eilanden opgespoten ten behoeve van vogels die op kale vlaktes broeden. De kustvogels die nauwelijks op de begroeide gebieden broeden, maken hier dankbaar gebruik van.

Datum: 4-7-2010 10:17:18
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Natuurmonumenten
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...