Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Sliedrechtse Biesbosch

Eigenaar(s): Staatsbosbeheer
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig
 
 
Doolhoven van rivieren, kreken en eilanden
Het gebied is gedeeltelijk opengesteld voor recreanten en het overige is rust en foerageer terrein voor dieren, zoals bevers en vele vogels.

De Sliedrechtse Biesbosch maakt deel uit van de het Nationaal Park de Biesbosch, dat op de grens ligt van de provincie Noord-Brabant en Zuid-Holland. De Sliedrechtse Biesbosch is een zoetwatergetijdengebied met doolhoven van rivieren, kreken en eilanden. Het gebied is gedeeltelijk opengesteld voor recreanten en het overige is rust en foerageer terrein voor dieren, zoals bevers en vele vogels.

   

Histiorie

In 1421 heeft de Sint Elizabethvloed de voormalige polder de Groote Waard in één nacht veranderd in een binnenzee. Door de jaren heen heeft het gebied zich ontwikkeld tot een moerasgebied. Het rivierwater nam slib en zand mee en bij de uitmonding vormden er hoge zandplaten. Op den duur groeiden op deze zandplaten biezen en riet. Op de hoger gelegen zandplaten, die gedeeltelijk onderwater lag, begonnen wilgenbossen te groeien.

Tot in de jaren zestig bleef de mens zijn stempel zetten op de Biesbosch. De grienden werden gehakt, riet werd gesneden, eenden kooien werden gebouwd en er werden vissen gevangen. De kanalisatie en overbevissing leidden tot ondergang van het voormalige natuurgebied.

   

Na de watersnoodramp van 1953 nam men drastische maatregelen om de stormvloeden te stoppen. Eén van de maatregelen was het grote zeearm tot de voormalige Biesbosch af te sluiten. Hiervoor werd de Haringvlietdam gebouwd en de getijden hoogte ging van 2 meter naar 30 centimeter terug. Ook de aanleg van de Nieuwe Merwede splitste Biesbosch in drie delen namelijk: de Brabantse Biesbosch, de Dordtse Biesbosch en de Sliedrechtse Biesbosch. En zo ontstond het deelgebied de Sliedrechtse Biesbosch.

Natuur krijgt weer overhand

Ondanks allerlei ingrijpen heeft de natuur zich verder ontwikkeld. De Biesbosch is uitgegroeid tot één van de waardevolste gebieden van ons land. De status Nationaal Park is in 1994 aan het gebied toegekend. Zo wordt de aanwezige restanten van de cultuurhistorische elementen en de belangrijke natuurlijke waarden beschermd.

De Sliedrechtse Biesbosch is gedeeltelijk één van de natuurkernen van het Nationaal Park. Het samenstel van de geulen, open water, kreken, slikken, riet- en ruigtegorzen en wilgenbossen zijn een trekpleister geworden voor vele bijzondere vogels.

Bevers kijken in het Beverbos

De Beverbos, vlak achter het bezoekerscentrum Dordrecht, is sinds 21 mei 2008 opengesteld. Het is informatief bos voor jong en oud. Er wordt informatie gegeven over het leven van de bevers in de Biesbosch. Er is een ook kijkruimte van glas waar je de bevers en bevernest kan bekijken.

Er is een wandelroute door het Beverbos aangelegd die onder andere langs een observatieburcht naar een schuilhut loopt. Langs wandelroute zijn de sporen van de bevers goed te zien. Sporen zoals glijsporen of eetplekken langs de oevers, afgeknaagde takken en/of burchten in aanbouw. De Beverbos geeft een goede beleving van de bevers in de Biesbosch.

 

Datum: 24-7-2009 09:31:52
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Staatsbosbeheer
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...