Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Slikken van Voorne

Eigenaar(s): Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig
 
 
Een gebied met bewogen geschiedenis
In de wadachtige bodem leven veel kleine diertjes die een belangrijke voedselbron voor scholekster, bonte strandloper, wulp en tureluur vormen.

Het terrein Slikken van Voorne ligt ten oosten van Oostvoorne. Het gebied heeft een bewogen geschiedenis. In de monding van de Maas waar de getijdenwerking vrij spel had hebben zich geulen, zandplaten en duinen gevormd.

Alles was in beweging, tijdens stormen braken de duinen, er werden nieuwe stranden gevormd en geulen verplaatsten zich. In de vorige eeuw zijn door de mens grootschalige projecten voor de kust van Voorne uitgevoerd; de Maas werd afgedamd en de Maasvlakte werd opgespoten. De duinen werden opgehoogd en vastgelegd. Zo verdween de natuurlijk dynamiek voor een groot deel uit dit gebied. Maar de natuur had een verrassing in petto, aan de zuidkant van de Maasvlakte ontstond een nieuw dynamisch kustlandschap waar door getijdenwerking nieuwe geulen en zandplaten werden gevormd.

Dit proces is nog altijd in gang. Dankzij de natuurlijk ontwikkeling van dit gebied hebben zich er veel plantensoorten gevestigd zoals zeeaster, melkkruid, kweldergras, schorrekruid en zilte schijnspurrie. In de wadachtige bodem leven veel kleine diertjes die een belangrijke voedselbron voor scholekster, bonte strandloper, wulp en tureluur vormen.

Datum: 27-5-2009 20:35:05
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...