Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Tiendgorzen

Eigenaar(s): Natuurmonumenten
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig
 
 
Ingericht als moerasnatuur
Tiendgorzen is een dynamisch gebied. De ene dag staat het grotendeels onder water, de volgende dag vallen slikvlakten wellicht alweer droog.

De Tiendgorzen zijn ingericht als moerasnatuur. En met succes: sinds enkele jaren komt de zeldzame noordse woelmuis hier voor. Het knaagdier leeft in drassig grasland en rietland. Een bezoek aan de Tiendgorzen is goed te combineren met een bezoek aan het eiland Tiengemeten of de nabijgelegen Korendijkse Slikken.

Tiendgorzen is een dynamisch gebied. De ene dag staat het grotendeels onder water, de volgende dag vallen slikvlakten wellicht alweer droog. Dynamiek is zeldzaam in de delta. Het getij is immers door de Deltawerken verdwenen. Het Haringvliet heeft echter een sterk wisselende waterstand en dank zij een gat in de kade van Tiendgorzen én de nieuw gegraven kreken heeft het water hier weer vrij spel.

Net als op Tiengemeten, was dit buitendijkse land, akkerbouwgebied. In 2001 is de kade doorgebroken. Er zijn slikvlakten ontstaan, op de kreekoevers gaan riet en biezen groeien en de hogere stukken raken eerst begroeid met pioniers zoals kamille en later met ruigtekruiden. Die natuurlijke ontwikkeling op Tiendgorzen is een voorproefje van het geen op Tiengemeten gaat gebeuren.

Tiendgorzen is klein (25 ha), maar vogelrijk. Op de slikranden foerageren tal van steltlopers zoals grutto, groenpootruiter en tureluur. Rietzanger en kleine karekiet broeden in de rietkragen en voor de slechtvalk is Tiendgorzen jachtgebied. Ook de plantengroei is bijzonder. Aan de waterkant bloeit de zeldzame spindotter, op de kade poelruit en heemst.

Deze natuurontwikkeling is mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, DLG, LNV, Rijkswaterstaat, gemeente Korendijk en Vereniging Natuurmonumenten.

Datum: 27-5-2009 20:47:21
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Natuurmonumenten
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...