Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Vlietlanden

Eigenaar(s): Natuurmonumenten
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig

Natuurgebied de Vlietlanden is een van de weinige laagveengebieden in Nederland dat niet is ingepolderd. Het veen is daardoor niet ingeklonken en het gebied ligt hoger dan de omringende drooggemalen polders. Het laagveengebied bestaat uit open water, moerasbos, riet- en hooilanden met zeldzame planten als moeraskartelblad, veenpluis en brede orchis.

Noordse woelmuis

In het bos broeden zo’n tachtig blauwe-reiger-paartjes. Andere vogels in het gebied zijn nijlgans, kuifeend, kievit, grutto en roofvogels als bruine kiekendief en buizerd. Een bijzondere zoogdiersoort die in de Vlietlanden voorkomt, is de noordse woelmuis. De vaarten rond het gebied zijn toegankelijk voor kano’s en roeiboten die u kunt huren in de omgeving.

 

Datum: 27-5-2009 09:13:47
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Natuurmonumenten
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...