Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Chaamse Beek

Eigenaar(s): Natuurmonumenten
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig
 
 
Chaamse beek
Kleinschalig schoonheid met houtwallen, ruigstroken, poelen en door knotwilgen omzoomde weilanden.

Dit natuurgebied ligt in het stroomgebied van de Chaamse Beek. Er liggen weilanden met houtwallen en knotwilgen. Opvallende planten die hier voorkomen zijn: de slanke sleutelbloem, moerasdistel, rietorchis en grote ratelaar. Natuurmonumenten heeft hier nieuwe grond verworven. Daardoor kunnen we de komende jaren met Waterschap Brabantse Delta de oorspronkelijke loop van gekanaliseerde Chaamse Beek herstellen.

  

Natuur en Landschap in Het Broek

Het broek is een laag gelegen weidegebied in het noorden van Chaam, waarin enkele beken samen komen. In de afgelopen jaren is omtrent 90 hectare van dit gebied onde beheer van Natuurmonumenten gekomen. Het oorspronkelijke historische cultuurlandschap werd zo goed mogelijk hersteld. De in de jaren zestig rechtgetrokken beek kreeg weer zijn oorspronkelijke loop. Verdwenen houtwallen werden opnieuw aangeplant en natte plekken in ere hersteld.

Het landschap is kleinschalig. Houtwallen en ruigstroken wisselen af met poelen en door knotwilgen omzoomde weilanden. Het is een belangrijk leefgebied voor allerlei dieren, waaronder veel bedreigde en kwetsbare soorten.

  

Zo is een waar paradijs voor de amfibiƫen: groene en bruine kikker, vinpootsalamender, alpenwatersalamender, kleine watersalamender en de gewone pad gedijen er uitsteken.

Ook biedt het afwisselend landschap een prima leefgebied aan allerlei kleine zoogdieren en vele soorten insecten zoals vlinders en libellen. In de beken vinden we vissoorten als snoek, bermpje, paling, stekelbaars en riviergondel.

De landgoederen Hondsdonk, Valkenberg en Luchtenburg

De landgoederen Hondsdonk, Valkenberg en Luchtenburg vormen samen met een aantal buitenhuizen een grote kring rond stad Breda. Dit oude cultuurlandschap met zijn mooie beekdallen, statige lanen, oude beuken bossen en kleine omzoomde weiden vormt een waardevol natuurgebied.

Hier komen nog allerlei soorten planten en dieren voor die inmiddels op veel plaatsen zijn verdwenen. Aan planten vinden we er soorten als muskuskruid, eenbes, witte rapunzel en grootbloemmuur. Aan vogels vinden we ondermeer de boomvalk, zwartemees, kleine bonte specht, fluiter, boomklever en bonte vliegenvanger.

  

Datum: 29-9-2009 21:10:57
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Natuurmonumenten
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...