Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Stormpoldervloedbos

Eigenaar(s): Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig
 
 
Het Stormpoldervloedbos
Het riviereiland De Zaag en het Stormpoldervloedbos worden doorsneden door geulen die vol en leegstromen op het ritme van eb en vloed.

Het heden

Stormpoldervloedbos is een uniek zoetwatergetijdengebied.

Een periode van oprukkende industrieën, stadsuitbreiding en moderne scheepvaart beloofde weinig goeds voor de de vloedbossen. Dat van het eiland Van Brienenoord verdween door de komst van de V Brienenoordbrug. En niet te vergeten de Deltawerken hadden een drastische afname tot gevolg van de getijdengebieden van de Hollandse Delta. 

Door afsluitingen van het Volkerak in 1969 en van de Haringvliet in 1970 werden in de Biesbosch en wijde omgeving eb en vloed sterk verminderd. "In het pareltje van krimpen was de afname van het getij slechts gering. Het wilgenvloedbos bij de Stormpolder bleef wel echt land van eb en vloed". Het duurde daarna echter nog vele jaren voor er schot kwam in de zaak om het natuurgebied door middel van een herinrichting daadwerkelijk veilig te stellen.

Stormpoldervloedbos - Vloed en Eb kreken  Stormpoldervloedbos - Vloed en Eb kreken  Bloemetje

Historie, tot 1945

De Nieuwe Maas, de Hollandse IJssel en de Lek vormen al eeuwenlang een onderdeel van het mondingsgebied van de Schelde, Maas en Rijn. Bij het begin van onze jaartelling noemde men deze rivieren niet alleen anders - Maeze / Striene, Isel, Merwe-  ze stroomden toen ook anders. Ze maakten toen deel uit van dynamische getijdenlandschappen met uitgestrekte vloedbossen, riet- en biezenvelden.

Tot omstreeks 1200 n Chr. stroomde de Hollandse IJssel, via de huidige Sliksloot, en de Lek  naar het zuiden. Een rechtstreekse verbinding in de richting van de Noordzee, zoals nu ter hoogte van Capelle-West was er toen nog niet. Bij doorbraken is die na die tijd ontstaan. Het ingekleurde kaartje (hierboven) is afgeleid (pP) van "Reconstructie van het Maasmondgebied in de vroege Middeleeuwen" 

De Nieuwe Maas tussen beide Krimpens in 1615  Stormpoldervloedbos - Vloed en Eb kreken  Stormpoldervloedbos - Vloed en Eb kreken

Verhoging omkading.

Op 7 maart 1992 ging de herinrichting van start. De belangrijkste ingreep was het herstel van de oude bekading. Daardoor werden de schadelijke rivierinvloeden uitgeschakeld (grondverlies door sterke golfslag van de drukke moderne scheepvaart, drijfvuil, geloosde olie, etc.) Door kade-ophoging is aan de kant van de Nieuwe Maas geen aanvoer van getijdenwater meer mogelijk. Voor een betere watertoevoer is vanaf de Sliksloot langs de voormalige Stormpolderdijk de vroeger ook aanwezige Sleup hergraven . Zo wordt het omkade vloedbos op effectieve wijze gevoed met levend water. Vanaf het oeverpad is dat boeiende schouwspel van krachtige eb en vloedstromen door de Krimpense Biesbosch bijzonder goed te beleven.

De toekomst

Voor de toekomst geldt:

  • 1. Dat we voor de gemeente nagaan of en hoe de beleving van het getij en de Biesboschcultuur in de Krimpense Biesbos kan worden versterkt.
  • 2. dat we de getij-beleving ook in andere delen van de delta van Zuid-Holland willen terugbrengen c.q. willen laten herontdekken.

En dat laatste niet alleen in natuurgebieden als Tiengemeten, etc maar juist ook in stedelijke gebieden als Rotterdam (bv. in de Stadshavens), Dordrecht (bv. Stadswerven), op de buitendijkse terreinen langs de Noord en last-but-not-least langs de oevers van de Hollandse IJssel in Krimpen zelf (bv. Stormpolder, Van Duijvendijk-terrein).

Rivierkrab  Lieve  Stormpoldervloedbos

In het aprilnummer van de 'Klinker' staat een interview met vader en zoon Werksma. Zoon Henk is in de voetsporen van vader getreden. Beiden zijn betrokken bij de evaluatie van het project. Hierbij het artikel. 'Stormpoldervloedbos, een mooi natuurgebied met levend water' / uit de Klinker april 09. Aan het eind gaan zij op de toekomst in.

De Nieuwe Maas tussen beide Krimpens in 1615. Linksboven het Stormpoldervloedbos, omspoeld door de Nieuwe Maas en Sliksloot. In de rivier het toen nog kleine eiland De Zaag. De Sliksloot staat op deze kaart nog aangegeven als de Oude IJssel!

Datum: 13-5-2009 10:11:36
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...