Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug

Eigenaar(s): Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig
 
 
Vergezichten met fikse heuvels
De bijzondere heidevelden, naald- en loofbossen versieren de vergezichten en de golvende hoogteverschillen.

We merken direct op dat de fikse heuvels (tot 75 meter hoog) de vergezichten o de Sallandse Heuvelrug domineren. De bijzondere heidevelden, naald- en loofbossen versieren de vergezichten en de golvende hoogteverschillen. Tijdens het slenteren door de slingerende paden ontdekken we de definitie van stilte. In de Sallandse Heuvelrug dromen we makkelijk weg in de oase van stilte en rust.

  

Historie

De Sallandse Heuvelrug heeft zijn oorsprong in de ijstijd (ruim 150.000 jaar) geleden. Het schuivende ijs, smeltende water en stuivende zand hebben het gebied vormgegeven. In de ijstijd hebben de schuivende blokken ijs massa's stenen, zand en lagen keileem verschoven. Vandaag de dag zien we dat terug in de vorm van de heuvels.

De grote blokken ijs begonnen na de ijstijd te smelten en de vorming van de Diepe Hel en de Wolfsslenk was een feit. Hierna begon de wind op zijn beurt het gebied vorm te geven door een dikke laag zand op de stuwwallen te blazen. De natuur had zijn werk gedaan. De fundering van de Sallandse Heuvelrug was aangelegd.

Later is de mens zich in en om het gebied gaan vestigen. Want de natuur had uitgestrekte landschappen aangemaakt die de mensen gebruikten voor akkerbouw of als begrazingsgebied. De mensen lieten hun vee echter te veel op deze heidevelden grazen. Hierdoor ontstonden open velden met zandverstuivingen. Om de zandverstuivingen tegen te gaan, zijn er uiteindelijk bossen geplant.

     

Nationale Park

De Sallandse Heuvelrug is in 2004 uitgroepen tot Nationaal Park. Het heeft een belangrijke rol in de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden en groene verbindingen waarlangs dieren ongestoord kunnen trekken. Naast het beschermen van de flora en fauna, is het gebied ook toegankelijk gemaakt voor recreanten.

's Nachts dienen de heuvels als rustplaats voor dieren als de ree, de vos, de das, de eekhoorn, de steenmarter, de bunzing, de hermelijn en de wezel. Recreanten kunnen overdag slenteren over de slingerende paden in het weidse en heuvelachtige gebied.

De beheerders Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten helpen de natuur hier een handje. Dode of holle bomen laat men hier liggen, zodat bijvoorbeeld vleermuizen er dankbaar gebruik van kunnen maken als schuilplaats.

Korhoenders

De Sallandse Heuvelrug is de enige plek in Nederland waar nog Korhoenders voorkomen. Staatsbosbeheer doet alles eraan om deze bijzondere vogels hier te houden. Waar Korhoenders leven, is het gebied ook erg aantrekkelijk voor andere dieren. Bovendien is het een schitterend schouwspel om de Korhoenders in actie te zien wanneer ze hun territorium verdedigen.

 

Datum: 16-7-2009 22:23:48
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...